ПРИЕМ 

Уважаеми родители и ученици,

 

Времето, в което живеем, е истинско предизвикателство за родители и деца. Светът е в период на динамични промени на структури, връзки и отношения, които изискват ново мислене и поставят нови, отговорни задачи за адекватното образование и възпитание на младото поколение.

Когато правят своя избор, родителите трябва да преценят възможностите и перспективите, които училището предлага за развитие на детето, да знаят какво точно искат за него, и подбирайки най-доброто училище, да задават основни въпроси:

  •  Какво е нивото на подготовка на учениците в училището?
  •  Каква е атмосферата в училището?
  •  Отговаря ли екипът на съвременните изисквания?
  •  Какви са приоритетите и какво „повече“ дава училището на своите възпитаници?
  •  Методиката на обучение мотивира ли децата да учат?

Получавайки положителен отговор на всеки от тези въпроси, родителят може да бъде сигурен, че е направил най-добрия избор за своето дете.

В своята концепция училище „Дорис Тенеди“ поставя две основни цели, които движат целия процес на обучение:

  •  Да насърчава развитието на мислещи и творчески ориентирани личности с упоритост, доброта и обективност.
  •  Да осигури комфортна и съвременна образователна среда, в която всички ученици да получат и развият най-пълноценно своите знания и умения.

В интернет страницата на училището ще можете да се запознаете подробно с нашите цели, концепция, условия за прием, ще може да получите по-детайлна информация за нашата дългогодишна история, постиженията на нашите ученици и всичко, свързано с учебния процес.

Ако има въпроси, на които не намирате отговор или искате да научите повече, свържете се с нас.

Новини


Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни