От 2001 година училището започна работа по образователни проекти на Европейския съюз по програмата "Коменски" и в партньорство с над 30 училища от почти всички европейски страни .

През 2003 година успешно приключи проектът „От бартер към евро“.

През 2004 година – проектът „Формиране на европейско самосъзнание у младите хора“. Двата проекта са отличени със сертификати за качество.

В периода 2004 - 2006 година съвместно с 21 представители на училища от Европейския съюз и страни извън континента успешно приключи работата по проекта "За водата от тук до водата от там, водата във всичките ú състояния".

2007 - 2009 година съвместно с Полша, Румъния и Турция нашите ученици работиха по проекта "Европейски времена". През 2010 година проектът е отличен със сертификат за качество.

 

През 2009 година училището подготви и реализира със собствено финансиране Благотворителен концерт и изложба в чест на деня на Европа – 9 май на сцената на Народния театър „Иван Вазов” . На концерта училището получи престижна награда за цялостна благотворителна дейност от Управителния съвет на Българския червен кръст.

През 2010 година училището приключи работата по проект със собствено финансиране с цел “Изграждане на система от умения в сферата на приложните изкуства, подпомагаща интелектуалното и личностно развитие на учениците и формираща възможност за генериране на ресурс за социално подпомагане на хора в неравностойно положение”.

Три от тези проекти бяха наградени от одитните комисии със сертификати "За качество", "За качествени и приложими продукти" и "За изграждане на позитивна среда при работата по проекта и създаване на значим краен продукт на партньорството".

В училище "Дорис Тенеди" работим и по проекти, свързани с:

  • БЧК събитие за ПТП,
  • Антарктида – месец на Антарктида,
  • Женски клуб,
  • Месец на Космоса,
  • Месец на водата,
  • Сътрудничество и съвместни проекти с Юнеско училища, Виена, Австрия.

 

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни