Отлични резултати от НВО за 4ти клас

За поредна година учениците от 4ти клас от Дорис Тенеди показаха отлични резултати на НВО. Средния успех по математика на двата класа е 93.94 от 100 точки, а по български език е 86.97 от 100 точки. От 33 явили се ученика по математика 30 имат отличен 6, а трима имат много добър 5. По български език отличните оценки са 23, а много добър 5 имат 10 ученика. Гордеем се с постигнатия резултат на учениците и учителите.