НАШ ЕКИП ОТ УЧЕНИЦИ СРЕД 8-те ФИНАЛИСТИ на SAMSUNG’S SOLVE FOR TOMORROW"

Виктория Нинова, Ели Попсавова и Мария Георгиева от X А клас в екип със своя преподавател по „Предприемачество“ Ивайло Грънчаров достигнаха до последната фаза от състезанието на Samsung „Solve for Tomorrow“. Екипът предлага решение в направлението „Безопасност и здравеопазване“, наречено Cobalt Call - умна кутия, инсталирана на публични места за спешна помощ при астма, алергии, инфаркт или инсулт, диабет и припадъци. Предстои съвместна работа с ментор от Samsung. В тази фаза от състезанието има още 7 екипа от гимназии в София, Варна, Русе, Видин, Хасково и Шумен, които се състезават в още две направления: „Социално равенство“ и „Околна среда и климат“. Solve for Tomorrow (Решения за бъдещето) е глобална програма на Samsung, целяща да развие интереса и уменията на учениците в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) и за създаване на иновации чрез дизайн мислене. Програмата предизвиква младите хора да използват тези умения, за да подобрят живота в местната общност, като идентифицират и решат реален проблем в нея.