По своя инициатива и с подкрепата на учителите и ръководството учениците от „Дорис Тенеди“ развиват широка благотворителна дейност. Те даряват на свои връстници от домове за сираци храна, дрехи и играчки, а най-вече своята съпричастност и състрадание. Ежегодно се провеждат акции за подпомагане на нуждаещи се, на пострадали от бедствия и аварии, на хора в неравностойно положение.

Училището е активен участник и в инициативата „Българската Коледа“ на Президента на Република България.

От своето създаване училище „Дорис Тенеди” е програмен партньор на Българският червен кръст, като активно подпомага дейността му по различни проекти. За резултатите от съвместната си дейност училището има сериозно признание от ръководството на БЧК.

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. „Нишава“ 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни