През настоящата 2021/2022 учебна година ЧЕСУ “ДОРИС Тенеди“ получи лиценз за Независим оператор на Международната награда на херцога на Единбург

На 16 и 17 декември 2021 година г-жа Ива Кръстанова, представител на фондация „Международната награда на херцога на Единбург“ запозна учениците от девети, десети и единадесети класове с Програмата за неформално образование и личностно развитие на млади хора на възраст от 14 до 24 години, която предлага Международната награда на херцога на Единбург. В ЧЕСУ “Дорис Тенеди“ е сформиран екип от лидери на Наградата, които ще подкрепят учениците, желаещи да се включат в Програмата. Срокът за записване на желаещите ученици е 7 януари 2022 г. Подробна информация за Наградата може да намерите на https://intaward-bg.org/ .