„Дорис Тенеди“ е първото българско училище с цялостна съвременна концепция за средното образование. Елемент от тази концепция е ситемата за езикова подготовка. Нашите ученици завършват средното си образование с три чужди езика – английски и немски на ниво езикова гимназия, френски, испански или руски на комуникативно равнище, немска езикова диплома, британски сертификати за ниво на английски език и една отлична общообразователна подготовка с акцент върху българския език и математиката. Училището разполага с един от най-добрите екипи преподаватели, част от тях със сериозен академичен опит. С тяхна помощ у учениците постепенно се формират елементи на научно мислене и научен подход в работата. Обучението се провежда в спокойна, безстресова обстановка, но с ясни правила за ред и с високи изисквания. Резултатите от обучението са едни от най-добрите в България.

В предучилищен и първи клас децата се приемат на база тест за училищна готовност. Чрез този тест се контролира степента на развитие на фината моторита, концентрацията, устойчивостта на вниманието, владеенето на елементарни понятия, психологическа готовност и др. Спецификата на целодневния режим на обучение изисква тези психо-физиологични умения да са развити в достатъчна степен, за да може детето да разбира и трайно да запаметява цялото учебно съдържание в рамките на редовния учебен процес. Във всички „междинни“ класове нови ученици се приемат на база тестове по първия изучаван чужд език, български език и математика, при условие че в класа има свободно място. Приемът е индивидуален и се провежда на предварително уговорени дата и час. Изисква се и положителна характеристика от предишното училище. При нас не се допускат конфликтни ситуации, пречене на учебния процес и натрупване на неизвинени отсъствия.

Стремим се нашата такса да е приемлива за по-широк кръг, без това да влияе негативно на качеството на учебния процес. Основни причини за промяна на таксата са нарастването на цените за издръжка на училището и възнагражденията на екипа.

Годишната такса на учениците от предучилищен до седми клас включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика (от 8.00 до 16.00 часа), интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, получаването на компютърна грамотност, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване и хореография), обяд и следобедна закуска, медицинско обслужване, охрана и др. Годишната такса в гимназиалната степен включва всички разходи, свързани с редовното полудневно обучение на ученика, интензивното изучаване на английски или немски език, изучаването на втори чужд език от IX клас, консултации, съдействие за получаване на международни езикови сертификати, получаване на компютърна грамотност, медицинско обслужване, охрана и др.

Чрез електронна поща, по телефон или чрез предварително уговорени срещи с ръководството или членове на екипа. По този начин родителите получават пълна информация за организацията на дейността, специфичните изисквания и развитието на ученика. Два пъти годишно те получават резултатите от педагогическата диагностика на учениците от основната степен и информация относно представянето и оценките на учениците от гимназиалната степен. Ръководството на училището е благодарно на родителите за всяка информация, свързана с учебния процес.

В училището съществуват ясни правила за ред и дисциплина. В началото на всяка учебна година родителите и учениците се запознават с тях. Спазването на тези правила се контролира от екипа и при нарушение се налагат съответните санкции, включително, за груби нарушения, освобождаване от училището.
Сградата е оборудвана със система за контрол на достъпа и пълно видео наблюдение.

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни