Училище „Дорис Тенеди“ е регистрирано през 1994 г. първоначално като начално училище с интензивно изучаване на английски език.

През 1998 г. училище „Дорис Тенеди“ получава пълен лиценз и е първото частно училище, което формира затворен цикъл на образование – от предучилищна възраст до ХII клас с немска и английска езикова гимназия.

Училището започва с това, че през 1994 г. екип от специалисти анализира проблемите на действащата в момента образователна система. На базата на наш и чужд опит са потърсени най-добрите решения на тези проблеми и е разработена собствена, цялостна, съвременна концепция за средното образование.

В концепцията на училището от 1994 г. са залегнали и се прилагат изисквания и норми, адекватни на съвременните Европейски образователни стандарти, които се признават и оценяват високо от най-известните европейски и световни образователни институции.

През годините училището се развива успешно, постига много сериозни резултати и международно признание и става едно от водещите и най-престижни частни училища в България.

Абитуриентите от всичките випуски са приети в най-престижните висши учебни заведения на Европа, Америка, Азия и Австралия. Неслучайно училище „Дорис Тенеди“ има сериозно международно признание.


 •  През 2003 г. училището получи почетен знак от Председателя на Европейския парламент, Председателя на Европейския конвент, Председателя на Европейската комисия и Председателя на Съвета на Европа.
 •  През 2010 г. построихме една от най-модерните учебни бази, обявена за сграда на годината.
 •  Същата година училището бе удостоено от Съвета на европейската научна и културна общност със сертификат "Почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в сферата на образованието", почетен знак „За принос в образованието на България" и златен печат на Съвета "За образцов мениджмънт в образованието".
 •  През 2013 г. училището получи статут на партньор на Френския институт в България и правото да извършва подготовка за сертификационни изпити ДЕЛФ.
 •  От 2008 година до 2016 година училището е лицензиран международен сертификационен езиков изпитен център на най-голямата изпитна организация Кеймбридж.
 •  От 2016 година училището е лицензиран подготвителен център и партньор на британската изпитна организация Кеймбридж.
 •  От 2009 до 2016 „Дорис Тедени” е програмен партньор на Майкрософт.
 •  През 2017 г. училището получи Платинен статут от Британския съвет в София във връзка с проведените изпити за международни сертификати за владеене на английски език.

Сертификати и благодарности

Пълен лиценз:

Контакти

 • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

 • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

 • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни