Училище „Дорис Тенеди“ живее с интелектуалните, социалните и емоционалните потребности на своите ученици. То се стреми да формира силни, независими и духовно богати личности, уверени в собствените си сили, съпричастни към обществените потребности.

Изграждането на духовната и ценностната система на учениците се постига чрез учебния процес, който включва:

  • задълбочено опознаване на българските традиции,
  • запознаване с християнското изкуство като основен дял от европейската и световната култура,
  • формиране на чувство за национална и европейска идентичност,
  • възпитаване на чувство за толерантност към различията между хората.

По своя инициатива и с подкрепата на учителите и ръководството,  учениците от „Дорис Тенеди“ развиват широка благотворителна дейност. Те даряват на свои връстници от домове за сираци храна, дрехи и играчки, а най-вече своята съпричастност и състрадание. Ежегодно се провеждат акции за подпомагане на нуждаещи се, на пострадали от бедствия и аварии, на хора в неравностойно положение. От своето създаване училище „Дорис Тенеди” е програмен партньор на Българския червен кръст, като активно подпомага дейността му по различни проекти.

За резултатите от съвместната дейност училището има сериозно признание от ръководството на БЧК.
За активното участие в Българската Коледа училището системно получава благодарността на екипа на Президента на България.


Съчетаване на националните традиции с ценностите на други страни и народи

В училище „Дорис Тенеди“ има изградена система за честване на събития и празници, съчетаваща българската народностна традиция с обичаите на други страни и народи. Съхранявайки своята национална идентичност, учениците се запознават с културните традиции на страните, чиито езици изучават, за да могат да се чувстват добре навсякъде по света.


Тържествено откриване на учебната година

Най-очакваният празник, особено за първокласниците, е тържественото откриване на учебната година. С обкичен със здравец звънец, с плисната от бакърено менче вода и „Многая лета“ училището приема тържествено своите възпитаници, които за пръв път прекрачват неговия праг.


Коледни празници


С голямо вълнение и трепет учениците подготвят празничен коледен концерт. С коледни песни и танци, с ръчно изработени сурвачки и погача те посрещат Дядо Коледа. На този ден се организира голяма кулинарна изложба, подготвена от родители и ученици.

Великден


 

С боядисване на яйца и благотворителна акция учениците се подготвят за великденските празници.                                                                                                             

 


Празничен концерт

От създаването си училището организира тържествен празничен концерт на голяма сцена. През последните години той се провежда на сцената на Софийската опера и балет. На нея излизат над 400 ученици, за да представят себе си и своите изпълнения. Препълнената с родители и официални гости зала аплодира и подкрепя изпълненията на децата. През последните 20 години нашите ученици са се изявявали на сцените на Народния театър „Иван Вазов“, Националния дворец на културата, Софийската опера и балет, Театър „Българска армия“, Театър „София“ и Централния военен клуб.

Годишни концерти на училище Дорис Тенеди


Церемония за тържествено връчване на дипломите за завършено средно образование

 

На тържествена церемония, облечени в академични тоги, успешно завършилите училището получават своите дипломи за средно образование в присъствието на родители и много гости. Всеки абитуриент получава почетна диплома на училището, а пълните отличници се награждават със златния медал на „Дорис Тенеди“. След церемонията се организира коктейл.

Project Image
Project Image
Project Image