“Дорис Тенеди” е едно от първите и най-голямото частно училище в България

Повечето от нас са наясно какво значи пръв да създаваш нещо ново, започвайки от нула и да получиш международно признание за постигнатото.

 •  От 1994 г. училище “Дорис Тенеди” работи по оригинална концепция за средното образование. В концепцията на училището са залегнали и се прилагат изисквания и норми, адекватни на съвременните европейски образователни стандарти.
 •  През 2000 г. училището бе поканено да представи своята образователна концепция на Европейския образователен форум в Бордо – Франция.
 •  Чуждоезиковото обучение в училище „Дорис Тенеди“ следва световната традиция за овладяване на няколко чужди езика до завършване на гимназията и отговаря в пълна степен на Препоръките на Съвета на Европа „R(98)6“ от 17 март 1998 г.
 •  В училището преподават над 50 висококвалифицирани преподаватели, като немалка част от тях са хабилитирани лица от Българската академия на науките, Софийския университет (вкл. ИЧС), Нов български университет, Техническия университет и други престижни висши учебни заведения.
 •  През последните години училището е имало гост-преподаватели от САЩ, Финландия и Япония.

Едно от първите частни училища в България успя да стане училище с традиции и доказан успех.
За изминалите години постигнатите резултати показаха, че оригиналната концепция и качественият екип работят отлично.

 •  Випускниците на “Дорис Тенеди” завършват средното си образование с английски и немски език на ниво “езикова гимназия” (С1), трети език (по избор) на комуникативно равнище (В1-В2), немска езикова диплома, британски сертификати за владеене ниво на езика, много високо общообразователно ниво, академична диплома по бизнес и мениджмънт от Техническия университет и мотивация за сериозно развитие.
 •  100% от абитуриентите на всичките ни випуски постъпват веднага след завършване в престижни висши учебни заведения на България, САЩ, Англия, Франция, Германия, Русия, Австрия, Италия, Испания, Холандия, Белгия, Китай, Сингапур, Монако, Полша и Гърция.
 •  Около 10% от тях получават стипендии на база отличното си представяне.
 •  Образователните стандарти, които покриват учениците на училището, се признават и оценяват високо от най-известните европейски и световни образователни институции, включително и от университети от “Бръшляновата лига” на САЩ.
 •  През изминалите години в „Дорис Тенеди” учиха деца от България, Австралия, Австрия, Белгия, Виетнам, Гърция, Израел, Индонезия, Китай, Ливан, Северна Македония, Молдова, Полша, Русия, САЩ, Сирия, Словения, Сърбия, Турция, Чехия.
 •  Училище “Дорис Тенеди” работи в интерес както на своите ученици, така и на цялата образователна система на България.
 •  През 2007 г. – годината на приемането ни в Европейския съюз, делегация от 24 ученици на „Дорис Тенеди” представи младежта на България в Стасбург по случай Деня на Европа – 9 май.
 •  В рамките на проект на ЮНЕСКО през ноември 2008 г. училището бе поканено да изпрати делегация от 48 ученици и да организира художествена изложба на наши творби в Централното кметство на Виена.
 •  През 2003 г. училището получи почетен знак от Председателя на Европейския парламент, Председателя на Европейския конвент, Председателя на Европейската комисия и Председателя на Съвета на ЕС.
 •  През 2008 г. училището бе лицензирано като международен сертификационен езиков изпитен център на най-голямата изпитна организация на Великобритания - „Сити енд Гилдс”.
 •  От 2009 г. „Дорис Тенеди” е програмен партньор на Майкрософт.
 •  Построихме една от най-модерните учебни бази, обявена за сграда на 2010 г.
 •  През 2010 г. училище "Дорис Тенеди" бе удостоено от Съвета на европейската научна и културна общност със: сертификат "Почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в сферата на образованието", почетен знак „За принос в образованието на България" и златен печат на Съвета "За образцов мениджмънт в образованието".
 •  През 2013 г. училището получи статут на партньор на Френския културен институт в България и правото да извършва подготовка за сертификационни изпити ДЕЛФ.
 •  През пролетта на 2014 г. ученици на "Дорис Тенеди" отново извоюваха право да гостуват на Европейския парламент в Страсбург.
 •  През 2013 г. и 2015 г. ученици от училището спечелиха стипендии и право да формират отбори и да участват в обучение в Центъра на НАСА по международна програма „Space Camp Turkey”
 •  Училище “Дорис Тенеди” получи Платинен статут в партньорската програма Addvantage 2017 на Британския съвет.
 •  Резултатите, показани на матурите, националното външно оценяване и международните езикови сертификати, са едни от най-високите в страната.

Пълен лиценз:

Контакти

 • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. „Нишава“ 66

 • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

 • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни