План за квалификационната дейност

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред

Стратегия за развитие на ЧЕСУ Дорис Тенеди

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството на образование

График за консултиране по учебни предмети

Форми на обучение

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни