За други класове

Срочните или годишните тестове на съответният клас, за който кандидатства детето по:

  • първи изучаван чужд език (английски),
  • български език и литература,
  • математика,
  • положителна характеристика.