Прием в осми клас

 • Заявления за кандидатстване се приемат след 01 февруари. Представител на екипа на Дорис Тенеди ще се свърже с Вас за уговаряне на ден и час за провеждане на индивидуален изпит. В рамките на три работни дни е необходимо да заплатите таксата за явяване на изпит (60 евро) по сметка:

  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:
  IBAN: - в Евро – BG38 UBBS 8002 1432 9212 10
  BIC: UBBSBGSF
  ЧЕСУ “Дорис-Тенеди” ЕООД

 • В определения ден кандидата трябва да се яви в училището за провеждане на изпит по български език и математика и интервю;
 • До 10 работни дни от провеждането на изпита и интервюто ще получите информация за резултатите на кандидата;
 • За да приключите процеса по кандидатстване е необходимо да сключите договор за обучение и да заплатите учебната такса или първа вноска по банков път, не по-късно от три работни дни след получаване на потвърждение за прием.
Заявление за кандидатстване в 8 клас