За осми клас

  • комбиниран входен тест по български език и математика,
  • минимален общ успех от І срок на VІІ клас - Мн. добър (5,00),
  • положителна характеристика.