Прием 2 - 7 клас

 • Приемът в тези класове се осъществява само при условие, че има свободни места в класа.
 • Заявления за кандидатстване се приемат след 01 май. Представител на екипа на Дорис Тенеди ще се свърже с Вас за уговаряне на ден и час за провеждане на индивидуален изпит. В рамките на три работни дни е необходимо да заплатите таксата за явяване на изпит (60 евро) по сметка:

  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:
  IBAN: - в Евро – BG38 UBBS 8002 1432 9212 10
  BIC: UBBSBGSF
  ЧЕСУ “Дорис-Тенеди” ЕООД

 • В определения ден трябва да доведете детето си и да го оставите в училището за провеждане на изпита;
 • Изпита включва тест по английски език, по български език, математика и интервю;
 • След провеждане на изпита родителите ще бъдат поканени за дистанционна среща в определен ден и час;
 • До 10 работни дни от провеждането на изпита и интервюто ще получите информация за резултатите на кандидата;
 • За да приключите процеса по кандидатстване е необходимо да сключите договор за обучение и да заплатите учебната такса или първа вноска по банков път, не по-късно от три работни дни след получаване на потвърждение за прием.
Заявление за кандидатстване 2 - 7 клас