Прием в подготвителна група и първи клас

 • Заявления за кандидатстване можете да подадете от 01 декември до попълване на паралелките. Представител на екипа на Дорис Тенеди ще се свърже с Вас за уговаряне на ден и час за провеждане на индивидуален изпит на Вашето дете, през месец януари. В рамките на три работни дни от уговаряне на дата за изпит е необходимо да заплатите таксата за явяване на изпит (60 евро) по сметка:

  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:
  IBAN: - в Евро – BG38 UBBS 8002 1432 9212 10
  BIC: UBBSBGSF
  ЧЕСУ “Дорис-Тенеди” ЕООД

 • В определения ден трябва да доведете детето си и да го оставите в училището за провеждане на изпита;
 • Изпитът продължава до 45 минути и съдържа тест за училищна готовност и интервю с детето;
 • След провеждане на изпита родителите ще бъдат поканени за дистанционна среща в определен ден и час;
 • До 10 работни дни от провеждането на изпита и интервюто ще получите информация за резултатите на кандидата;
 • За да приключите процеса по кандидатстване е необходимо да сключите договор за обучение и да заплатите учебната такса или първа вноска по банков път, не по-късно от три работни дни след получаване на потвърждение за прием.
Заявление за кандидатстване в подготвителна група           Заявление за кандидатстване в първи клас