Предучилищен клас

  • диагностичен тест за училищна готовност,
  • събеседване с родителите и детето.