През 2009г. учениците от училището започнаха работа по поредния Европейски образователен проект- “ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА, ПОДПОМАГАЩА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ФОРМИРАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕСУРС ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”.
Дейностите по проекта продължиха осем месеца, като в тях бяха включени ученици от различни възрастови групи под ръководството на специалисти по приложни изкуства. Те реализираха и апробираха разнообразни идеи за изработване на художествени произведения като подаръци по различни поводи, коледни и великденски сувенири и украси, мартенички, картички и много други.
Проектът бе насочен основно към деца в неравностойно положение, за да могат със собствен труд и идеи да подпомогнат финансовото си положение, като реализират изработените произведения на благотворителни базари. През май екипът организира и проведе в Южния парк на София пленер, в който се включиха ученици и от други столични училища.

На пленера голям кръг деца бяха запознати с различни техники на приложните изкуства и изработиха голяма част от изделията, включени в учебното пособие. През осемте месеца бяха подбрани най-подходящите изделия, като техниките и технологията бяха описани и заснети, за да може учебното пособие да бъде издадено на хартиен носител и в електронен вариант.
През месец юни учебното пособие ще достигне до всички домове за деца в неравностойно положения в България и до стотици български училища, а електронния вариянт на пособието ще е достъпен до всички. Надяваме се с този проект да направим живота на повече деца малко по-красив, малко по-добър!


 
За връзка с нас, мнения и предложения по проекта ни пишете на:
iskam-moga-pravia@doristenedi.com
 
 
 

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД BG051PO001-4.2.03
doristenedi.com
iskam-moga-pravia@doristenedi.com