emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  
 

Проекти

От 2001 година учениците и учителите от училището заедно със свои съученици и колеги от европейски училища разработват съвместни образователни проекти с подкрепата на Съвета на Европа по програмата "Коменски".

През 2003 година успешно приключи проектът „От бартер към евро“. През 2004 година – проектът „Формиране на европейско самосъзнание у младите хора“. Двата проекта са отличени със сертификати за качество.

В периода 2004 - 2006 година съвместно с 21 представители на училища от Европейския съюз и страни извън континента успешно продължи сътрудничеството по проекта "За водата от тук до водата от там, водата във всичките ú състояния".

2007 - 2009 година съвместно с Полша, Румъния и Турция нашите ученици работиха по проекта "Европейски времена". През 2010 година проектът е отличен със сертификат за качество.

През 2010 година училището приключи работата по проекта “Изграждане на система от умения в сферата на приложните изкуства, подпомагаща интелектуалното и личностно развитие на учениците и формираща възможност за генериране на ресурс за социално подпомагане на хора в неравностойно положение”.

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА
В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА ЕВРОПА – 9 МАЙ, 2009 година

В чест на Деня на Европа на сцената на Народния театър „Иван Вазов” учениците от училище „Дорис-Тенеди” изнесоха грандиозен благотворителен концерт за подпомагане на деца, пострадали в пътнотранспортни произшествия.

Великолепните танцови и вокални изпълнения изправиха на крака стотиците гости – представители на дипломатически мисии, на държавната администрация, родители и приятели.

В концерта и благотворителната изложба участваха всички ученици на училище „Дорис-Тенеди” – от предучилищната група до абитуриентите.

Упоритата подготовка през годината, талантът и високият професионализъм на екипа гарантираха възторжения прием на всяко изпълнение.

На концерта училището получи престижна награда за цялостна благотворителна дейност от Управителния съвет на Българския червен кръст.

 
Представителите на БЧК, които приемаха даренията, бяха впечатлени от съпричастността на родители и гости. Събраните средства бяха използвани за подпомагане на пострадалите в ПТП деца.

Благодарност на всички – малки и големи, направили нещо с труда, таланта и благотворителността си за подпомагането на тези деца!
 

© 2011 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.