emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 

ЧЕСОУ „ДОРИС-ТЕНЕДИ”
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД


РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА, ПОДПОМАГАЩА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ФОРМИРАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕСУРС ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"

     
bg en  
 
 П
роектът “Европейски времена”
по който работихме в периода 2007 - 2009 година, бе партньорство между четири училища от България, Румъния, Полша и Турция. Главната цел на проекта бе да популяризира активното европейско гражданство сред 6-13 годишните ученици, чрез развиванена интелектуален диалог и комуникативни умения. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа по програма Учене през целия живот, подпрограма Коменски - Училищни партньорства.

Основните теми, на които проектът се фокусира, бяха: Европейски съюз, национална и регионална идентичност, местни институции, здравословен начин на живот, природна среда. Училищата от страните, които току що се присъединихме към ЕС или тези, още кандидати, придобиха много повече от споделеният опит на многогодишните членове, практически опит за приложение на принципите на Европейския съюз за за изграждане на активна гражданска позиция и гражданско общество, както и относно европейските стандарти и ценностна система в сферата на образованието и обществото.

Крайният продукт, който всички заедно планираме да създадем в края на двугодишната ни съвместна работа бе ръководство с материали, резултат от проектните дейности, портфолио  на английски и на езика на всяка една от страните партньори,  които биха могли да бъдат използвани на по-късен етап като помощни учебни материали към уроците, свързани с Европа.

Практическо ръководство за европейските учители

Каледнар на дейностите


 

© 2009 „Дорис-Тенеди“
Всички картинки и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.