emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 

ЧЕСОУ „ДОРИС-ТЕНЕДИ”
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНДРЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА, ПОДПОМАГАЩА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ФОРМИРАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕСУРС ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"     
bg en  
 

Каледнар на дейностите


Приблизителна дата

Описание на дейността

Октомври, 2007

Приятно ми е да се запознаемобмен на материали запознаващи партньорите един с друг.

Ноември- Декември 2007

Нашата Европа -2007 - учениците имат възможност да се запознават по-отблизо с европейските страни, техните столици, национални знамена, парични системи, език, техния статус в ЕС, със страните кандидатки за ЕС, отделни малцинствени групи, други национални и регионални особености.

Декември, 2007

Въпросник на удовлетвореността – въпросник за оценка на дейностите по проекта на начален етап.

Януари-Февруари 2008

"Национална идентичност" - провеждане на дискусии и проучване по теми свързани  с националната идентичност; уроци по гражданско образование.
"Национални шеги и анекдоти" ще помогнат да бъдат преодолени различията и предразсъдъците, чрез по-меко и шеговито отношение по отношение на различията и приликите ще бъде пресъздавано от учениците

Март 2008

Училищни изложби с традиционни предмети, знаци и символи от европейските страни, кратки ученически представления

Март 2008

Анализ на дейностите за периода

АприлМай 2008

Здравословен начин на  живот - Уроци по Биология, гражданско образование, Английски език на теми за здрабословното  хранене и здравословна храна

Май 2008

Въпросник за оценка на периода

Юни 2008

Ден на спорта

Юни 2008

Общооучилищни представления

Октомври 2008

Обичам моя град - адекватно поведение при различни ситуации, запознаване с принципите на активната гражданска позиция в съвременното гражданско общество и нейната роля при формирането му
Обиколка на моя град.

Ноември 2008

Вестник „Европейски времена”: статии, създадени от учениците.
“Да се запознаем ... с паметниците на моя град".

Декември 2008

“НИЕ сме Европа”- художествена изложба с материали, от предходните дейности по проекта, както и плакати представящи идеята за Евопа, създадени в часовете по изобразително изкуство.

Декември 2008

Оценка на дейностите за периода

Януари  2009

Срещни се с кмета

Февруари 2009

„Европа през моите очи” - конкурс за есе; изложба с фотографии – “Европа в моя град”; Посещение на Европейски информационен център.

 Март Април 2009

 

Природна среда – часовете са свързани с опознаване на природната среда; посещение на местна административна институция отговаряща за природата, събиране на информация свързана с замърсмането в региона, обмен на информация между партньорите.

Март април 2009

ейности по почистване на природната среда - Денят за почистване: ученици и учители събират хартия, пластмаса, стъкло, и заедо ще ги отнесат в център за рециклиране.
Вторичните суровини и изобразителното изкуство.
Пътешествия по полето.

Май 2009

Човекът в зеленоигра по сценарии от учениците.

Май 2009

Общ анализ

Юни 2009

Всяко училище организира училищен фестивал, на който ще бъде демонстриран основния краен продукт (книга) както и за представяне на играта. Всички ученици-участници и учители получават сертификати за своята дейност по време на партньорството. 

© 2009 „Дорис-Тенеди“
Всички картинки и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.