emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
history base
bg en  
 

В училището работят висококвалифицирани преподаватели, част от които - с научни степени и звания, водещи специалисти в своята област. 

Ръководство на училището:

Теодора Димитрова - управител
Потомка на стар възрожденски род, дал голям принос за развитие на народното образование
Специалист - мениджър

д-р Венцислав Димитров - административен управител
Специалист по организация и ръководство на научната дейност

Румяна Димитрова - директор
Квалифициран и опитен преподавател по чужди езици

Иван Димитров - директор по мениджмънт и маркетинг
Специалист по обществени науки и по мениджмънт на неправителствени организации

Марио Димитров - директор направление развитие и организация
Специалист по развитие на бизнеса

Гергана Божанова - директор по учебната дейност
Опитен директор и преподавател по химия

Лидия Митова - помощник-директор по административни въпроси

Милен Петков - помощник-директор по учебна дейност


 
 

Преподавателски екип:

доц. Станка Вълкова

Методист, старши преподавател, консултант по български език и литература

доц. д-р Ценка Часовникарова

Преподавател по биология и екология в гимназиален етап (БАН)

д-р Миролюба Ячкова

Старши преподавател, преподавател по история и философия (СУ)

д-р Ирина Вутова
Преподавател по математика в гимназиален етап

Албена Костова
Учител - предучилищна подготовка и английски език

Анна Манова

Преподавател по немски език в гимназиален етап

Антоанета Иванова
Начален учител

Анета Мъжлева

Начален учител

Анжела Ангелова
Преподавател по немски език в гимназиален етап

Беата Деспотова
Преподавател по английски език в начален етап

Валентина Цанкова
Преподавател по химия в гимназиален етап

Василка Томерова
Преподавател по немски език в гимназиален етап

Велика Калева
Преподавател по бизнес и мениджмънт в гимназиален етап

Георги Минев
Преподавател по физическо възпитание и спорт

Гергана Николова

Начален учител

Диана Семкова
Преподавател по математика в прогимназиален етап

Диана Джарова
Преподавател по руски език в прогимназиален етап

Дивляна Чалъкова

Преподавател по английски език и литература в гимназиален етап

Елена Димитрова
Начален учител

Елена Петрова
Преподавател по информатика и информационни технологии

Ели Богдановска

Преподавател по английски език и литература в гимназиален етап

Елена Хаджиласкова
Преподавател по биология в прогимназиален етап

Жанет Декова
Преподавател по английски език и литература в гимназиален етап

Здравка Тодорова
Преподавател по немски език и литература в гимназиален етап

Ивайло Йорданов
Преподавател по български език и литература в гимназиален етап

Катя Веселинова
Преподавател по немски език в гимназиален етап

Мариета Борисова

Преподавател по испански език

Мария-Лия Борисова
Преподавател по български език и литература в прогимназиален етап

Марцела Панковска
Преподавател по музика

Миглена Кацарска
Преподавател по физическо възпитание и спорт

Милка Йорданова
Преподавател по английски език в начален етап

Милица Узунова
Преподавател по немски език и литература в гимназиален етап

Михаил Ненов
Преподавател по български език и литература в прогимназиален етап

Момена Етърска

Преподавател по физика и астрономия в гимназиален етап

Надя Илиева
Преподавател по английски език в прогимназиален етап

Надежда Симеонова
Преподавател по френски език

Наташа Игнатова
Преподавател по география и икономика

Николета Владимирова
Начален учител

Петя Братанова
Начален учител

Радостина Борисова
Начален учител

Росица Вулева
Преподавател по български език и литература в гимназиален етап

Савина Савова
Преподавател по английски език в начален етап

Свобода Папазова
Преподавател по математика в гимназиален етап

Силвия Савова
Преподавател по история и цивилизация в прогимназиален етап

Теменужка Захариева

Преподавател по хореография и балет


 


© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.