Среща на ученици с г-жа Виткова в училището,
2007 година