Ученическа изложба в централното кметство на Виена,
2008 година