Работна среща по проекта "Европейски времена",
София, декември 2007