emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
consept lesson plans  
bg en  
 


Една концепция за модерно образование

Главната цел на училище „Дорис-Тенеди“ е обучение по европейски стандарти и изграждане на конкурентни личности.

12steps

 

Приоритетите за постигането на тази цел са:

  • Изграждане на система за елитарно образование и възпитание;
  • Професионализъм в обучението;
  • Прагматичност и непрекъснато регулиране на учебния процес;
  • Творческо интерпретиране и оптимизиране на учебното съдържание;
  • Развитие на таланта и способностите на учениците и уменията за гъвкава адаптация и действие в нестандартни ситуации;
  • Непрекъсната мотивация на учениците;
  • Интегриране на общообразователната подготовка и чуждоезиковото обучение при съхраняване на националната идентичност.
 

© 2011 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.