emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg
 

Уважаеми родители,

Приемът на нови ученици в 8-ми (подготвителен клас) на английската и немската гимназии, както и за останалите класове (при наличие на свободни места) за учебната 2020/2021 г. се провежда дистанционно. В случай, че желаете да кандидатствате в училище Дорис Тенеди, моля да попълните и изпратите електронния формуляр за регистрация. Нашият екип ще се свърже с Вас, за да Ви информира за организацията на приема.
С пожелание за здраве и спокойствие,
Ръководството на училището

 
Условия за прием в „Дорис Тенеди“

Всяка учебна година в училището се разкриват нови паралелки:
 • предучилищна подготовка - 6-годишни;
 • първи клас;
 • осми клас с интензивно изучаване на английски език (английска езикова гимназия);
 • осми клас с интензивно изучаване на немски език (немска езикова гимназия);
 • Ученици във IІ - VII и IX - XII клас се приемат при условие, че има свободни места в съответните паралелки.

 
ruk
 


 
 

Условия за прием

Зa подготвителен (0) клас:

 • събеседване с родителите и детето;
 • диагностичен тест за училищна готовност;

За първи клас:

 • събеседване с родителите и детето;
 • диагностичен тест за училищна готовност;

За осми клас:

 • комбиниран входен тест по български език и математика;
 • минимален общ успех от І срок на VІІ клас - Мн. добър (5,00).

За всички останали класове:

 • тест по първия чужд език;
 • тест по български език и литература;
 • тест по математика.
 
 
 

Кандидатстване

 • Приемът започва непосредствено след коледната ваканция на учениците и продължава до попълване на паралелките.
 • Приемните тестове нямат състезателен характер.
 • Приемните тестове се провеждат индивидуално на уговорена с кандидата дата.

Записване

 • Записването на кандидатите се извършва веднага след успешното полагане на приемните тестове и при представяне на:
  • документ за завършен клас или образователна степен;
  • удостоверение за преместване;
  • медицински картон на ученика.

Записването се извършва с подписване на договор за обучение от родителя на ученика и платена учебна такса.

 

Учебни такси

Годишната такса за целодневно обучение (I - VII клас) е в размер на EUR 4700 и включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика (от 8,00 до 16,00 часа), интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, за попълването на Европейско езиково портфолио, получаването на компютърна грамотност и работа в интернет среда, участие в проекти, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване, бойни изкуства и хореография), ски курс, ежедневно двукратно хранене, медицинско обслужване, охрана и др.

Годишната такса за обучение в гимназиалната степен е в размер на EUR 3000 при еднократно плащане и EUR 3100  при разсрочено плащане и включва разходите, свързани със задължителното обучение на ученика, консултации, интернет за учебни цели, курс по бизнес и мениджмънт с диплома от Техническия университет, участие в проекти, медицинско обслужване и охрана.

Училището осигурява за желаещите ученици транспорт „от врата до врата“ срещу допълнително заплащане.
 

© 2011 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.