emp
info
conception
education
achieve
projects
admition
contacts
gallery
 
 
 
 
     
bg en  
 

Майкрософт академия

Училище „Дорис-Тенеди”  е програмен член на Майкрософт Академия в България. Майкрософт Академия има за цел:

  • Да предлага качествени учебни програми за използване на софтуерните продукти на Майкрософт;
  • Да развие уменията на участниците и да им се даде възможностда се подготвят адекватно за изискващата професионална среда.

Училище „Дорис-Тенеди” предлага:

  • Варианти за индивидуално и групово обучение по всички софтуерни продукти на Майкрософт;
  • Варианти за покриване на стандартизирани норми за умение за работа със всеки продукт и получаване на сертификат на Майкрософт за това.

Програмите на Майкрософт имат следните предимства за своите участници:

  • Обучението е интерактивно и дава 100% гъвкавост на участника кога, къде и как да учи.
  • Предоставя на участниците широка база от полезни онлайн ресурси, нужни за минаването на конкретната програма.
  • Академията развива теоритичните познания на участниците, но основно нейно предимство е нейната практическа насоченост;
  • Завършилите конкретен курс, получават сертификат за постигнато ниво от Майкрософт.
 
Училището е програмен член на Майкрософт Академия в България
 
 
 
 
 

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.