emp
info
conception
education
achieve
projects
admition
contacts
gallery
 
 
 
 
 
     
bg en  
 


City&Guilds - британски езиков изпитен център

От 2008г. училище „Дорис-Тенеди” е лицензирано като подготвителев и сертификационен изпитен център на City & Guilds – Великобритания.

City & Guilds е най-старата и най-голямата Британска институция, провеждаща подготовка и издаваща сертификати за нива на владеене на английски език и широк спектър квалификации, като годишно сертифицира над 1,8 милиона души.

Те са ориентирани към всички, които имат нужда от поддържане на езиково портфолио и получаване на езиков паспорт за овладяване на стандартни езикови нива и компетенции с цел работа, учене или пътуване по света. Квалификациите са признати от работодатели, образователни институции и професионални организации по целия свят.

Придобиваните квалификации по английски език дават възможност учениците да структурират напредъка си, насочен към езиковите и комуникационни умения в областите, в които те имат нужда, като покриват Британските езикови стандарти и са съобразени с Общата Европейска езикова рамка.


Училището предлага подготовка и провеждане на сертификационни изпити в следните области:

Международен ЕСОЛ (английски за говорещи друг език)

Комуникативният езиков тест по четене, писане и слушане се фокусира върху способността на учащите да усъвършенстват по естествен начин (реалистичен начин) езиковите компоненти чрез упражняване на трите езикови умения  да получат сертификати на шест стандартни езикови нива А1, А2, В1, В2, С1 на Общата Европейска рамка.


 
Училището е сертифициран британски езиков изпитен център
 
 

Международен разговорен ЕСОЛ

Комуникативният тест по разговорен английски позволява на кандидатите да концентрират своето внимание върху основния аспект от комуникативните способности, който преценява способността на учащите да комуникират в ежедневни ситуации.

Квалификациите могат да бъдат взети поотделно, като дават възможност на кандидата да се фокусира върху определени области на компетенция. Квалификациите могат да бъдат взети също така като комбинирана квалификация, която предлага умения, отнасящи се до четирите езикови компонента.

Международен бизнес английски, включващ три варианта:

    • Разговорен английски тест по бизнес (SETB);
    • Английски за бизнес комуникация (EBS);
    • Офис английски.

Тези квалификации са международно признати като сигурна и валидна мярка за езикови умения (компетенции).

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.