emp
info
conception
education
achieve
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  

 

Регионални отличия

По традиция ученици от „Дорис-Тенеди“ редовно печелят призови места на коледните и пролетните математически турнири, организирани от Съюза на математиците в България.

На Втория математически турнир, организиран от РИО на МОМН, бяхме обявени за училище с най-масово и отлично представяне – 14 наградени ученици.

 
Международно признание
Национални отличия
 


 

Първо място в Софийски областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.

50% от призовите места от Софийския кръг на Олимпиадата по български език и литература през 2005г, второ място на Националната олимпиада по български език и литература през 2008 година.

Ученици от „Дорис-Тенеди“ успешно преминават регионалните кръгове на олимпиадите по химия, биология и информатика и се класират за участие в националния кръг.

 
 


Академична реализация

97% от възпитаниците на училището постъпват непосредствено след завършването в престижни висши учебни заведения на България, САЩ, Русия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Полша, Малта.

10% от тях получават пълни стипендии на база отличното си представяне на изпитите TOEFL, DaF и SAT.

След успешно полагане на кандидатстудентски изпити възпитаници на „Дорис-Тенеди“ продължават образованието си и в български висши училища: Софийски университет, Медицинска академия-София, Технически университет, УНСС, Нов български университет, НАТФИЗ, НСА, Музикална академия, както и в най-престижните висши учебни заведения на Европа, Америка и Австралия.

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.