emp
info
conception
education
achieve
projects
admition
contacts
gallery
 Училището е сертифициран британски езиков изпитен център

 
 
 
 
     
bg en  
 
 
Постижения на учениците от "Дорис-Тенеди"

В кратката история на училището учениците от „Дорис-Тенеди“ спечелиха изключително високи международни, национални и регионални отличия и награди.

Международно признание

През 2000 г. училище "Дорис-Тенеди" бе поканено и представи своята образователна концепция на Европейския образователен форум в Бордо - Франция.


 
Национални отличия
Регионални отличия
 


 
 

От 2001 година училището започна работа по образователни проекти на Европейския съюз по програмата "Коменски" и в партньорство с над 30 училища от почти всички европейски страни .

До 2008г. по тази програма бяха разработени проектите „От бартер към евро“, „Формиране на европейско самосъзнание у младите хора“
, проект - „За водата“ и "Европейски времена".

Три от тези проекти са наградени от Одитните комисии със сертификати "За качество", "За качествени и приложими продукти" и "За изграждане на позитивна среда при работата по проекта и създаване на значим краен продукт на партньорството".


Като заслужено признание за доброто сътрудничество и за участие в дебата „Пролет в Европа за бъдещето на Европа“ през 2003г. училището получи почетен знак и благодарствено писмо, подписано от Председателя на Европейския парламент Патрик Кок, Председателя на Европейския конвент Валери Жискар Дестен, Председателя на Европейската комисия Романо Проди и Председателя на Съвета на ЕС Костас Симитис.

 
 
 
 

Наш ученик постигна безпрецедентен за България и рядък в световната практика резултат – максималния възможен брой точки на изпита SAT 2 по математика.

Над 800 ученици са получили Британски сертификати (City&Guilds, Cambridge) за владеене стандартно ниво на английски език.

През 2001г. учениците от 4-ти клас и през 2004г. учениците от 3-ти клас постигнаха безпрецедентен колективен отличен резултат FIRST CLASS в изпита PITMAN - ЕSOL.

 Стихотворение на английски език, написано от наша ученичка, бе номинирано от журито на международния конкурс за поезия International Open Poetry Contest за публикация в американския поетичен алманах The Silence Within, Library of Congress ISBN-0-7951-5062-0-8. Творбата бе номинирана и за присъждане на парична награда.

Училището е номинирано от 2005г. да стане Национален координатор за частните училища към Европейския съвет на ученическите парламенти в Брюксел.

През 2007г. ученици от училището посетиха Европейския парламент.

През 2010 г. училище "Дорис-Тенеди" бе удостоено от Съвета на европейската научна и културна общност със:

  • Сертификат "Почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в сферата на образованието";
  • Почетен знак "Златна книга" за "принос в образованието на България";
  • Златен печат на Съвета "За образцов мениджмънт в образованието".

Златен печат на Съвета
"За образцов мениджмънт в образованието"
 

Почетен знак "Златна книга" за "принос в образованието на България";

© 2011 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.